Küldetés

Társaságunk a KÖZMŰVAGYON-ÉRTÉKELÉSI KLASZTER tagjaként a vízi közművek vagyongazdálkodásához és átszervezéséhez kapcsolódó szakirányú feladatok professzionális ellátására szerveződött. Tagjai több évtizedes szakmai múltra tekintenek vissza...

Bövebben...

Szolgáltatások

• Komplex vagyonértékelés
• Közműnyilvántartás, digitalizálás
• Vízgazdálkodási szakértés (SZVV 3.2-3.4)
• FIDIC mérnöki tevékenység
• Vagyon és díjgazdálkodás kidolgozása
• Geodéziai felmérés, közmű alaptérképek

Bövebben...

Tagok

„INVESZTÁCIÓS 2000” Kft. 

http://www.invesztacios.hu/

 

EXPERTUS Mérnöki Iroda Kft. 

http://expertuseng.hu/

 

Karitus Kft.

Bövebben...

Tevékenységi kör

A társaság tevékenységi körei az alábbiak:

Főtevékenység:
7112’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

További tevékenységi körök:
7010’08 Üzletvezetés
3600’08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
4110’08 Épületépítési projekt szervezése
6810’08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831’08 Ingatlanügynöki tevékenység
6202’08 Információ-technológiai szaktanácsadás
6209’08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
7320’08 Piac-. közvéleménykutatás
7120’08 Műszaki vizsgálat, elemzés
3700’08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
6420’08 Vagyonkezelés (holding)
4120’08 Lakó- és nem lakó épület építése
4221’08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222’08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4299’08 Egyéb m.n.s. sorolt építés
4399’08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
5829’08 Egyéb szoftverkiadás
6201’08 Számítógépes programozás
6203’08 Számítógép-üzemeltetés
6311’08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
6312’08 Világháló-portál szolgáltatás
6399’08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6832’08 Ingatlankezelés
7021’08 PR, kommunikáció
7022’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7111’08 Építészmérnöki tevékenység
7219’08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7490’08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8211’08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8230’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8560’08 Oktatást kiegészítő tevékenység
4313’08 Talajmintavétel, próbafúrás
4618’08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
4690’08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
6920’08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
4291’08 Vízi létesítmény építése
3320’08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
4614’08 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
7740’08 Immateriális javak kölcsönzése
7830’08 Egyéb emberi erőforrás-ellátás, -gazdálkodás.
8110’08 Építményüzemeltetés
6621’08 Kockázatértékelés, kárszakértés